Vi är certifierade av INCERT

 

För att utföra arbeten med HFC-köldmedier, erfordras enligt lag, att alla ingrepp i köldmediesystem på värmepumpar och kylanläggningar utföres av ett certifierat företag inom angiven klassificering.

Vi är certifierade i klass 1 vilket innebär att vi har kompetens och tillstånd att arbeta med alla typer av kyl- och värmepumpsanläggningar. 

Vårt certifieringsnummer är C 1167.